Opštinska uprava kontakti

Kontakt – Opštinska uprava Kula
Adresa: Lenjinova 11
Telefon (centrala) : 025/722-333

Vladimir Pavkov Načelnik Opštinske uprave 025/751-155 vpavkov@kula.rs
Čedomir Beronja Zamenik načelnika Opštinske uprave 025/751-299 cberonja@kula.rs
 Bojan Vuković Rukovodilac odeljenja za upravu i Opšte poslove 025/751-183  bvukovic@kula.rs
Milorad Vuksan Sekretar Skupštine opštine 025/751-103 mvuksan@kula.rs
Biljana Šljukić Šef odseka javnih nabavki 025/751-144 bsljukic@kula.rs
Slavka Kočonda Rukovodilac odeljenja za Urbanizam 025/751-123 skoconda@kula.rs
Zoran Vignjević Rukovodilac odeljenja za Finansije 025/751-127 zoranv85@yahoo.com
Rukovodilac odeljenja za inspekc. poslove
Blažo Kostić Rukovodilac odeljenja za investicije, zaštitu životne sredine i energetski menadžment 025/751-154
025/751 – 200
bkostic@kula.rs
Dragana Potpara Rukovodilac odeljenja za društvene delatnosti 025/751-160 dpotpara@kula.rs
Rukovodilac službe SO Kula i Opštinskog veća 025/751-115
Miloš Danilov Šef Kancelarije za lokalni ekonomski razvoj 025/729-650 danilovmilos@gmail.com
Jelkica Steljić Opštinski pravobranilac 025/751-171 jsteljic@kula.rs
Mileva Kovač Poverenik komesarijata za izbeglice 025/751-149 mkovac@kula.rs
Snežana Stojanović Odsek za informacioni sistem 025/751-153 sstojanovic@kula.rs
Zoran Rakić Šef odseka za poslove odbrane 025/751-157 zrakic@kula.rs
Marija Burić Matičar Kula 025/751-121 mburic@kula.rs
Radmila Stanković Matičar Kula 025/751-173 rstankovic@kula.rs
Snežana Šajin Matičar Lipar 025/707-021 ssajin@kula.rs
Aleksandra Vasović Matičar Kula 025/751-109 avasovic@kula.rs
Gospava Gužvica Matičar Crvenka 025/731-154 gguzvica@kula.rs
Jasmina Čapko Matičar Ruski Krstur 025/703-301 jcapko@kula.rs
Radmila Ačanski Matičar Kruščić 025/5706-001 racanski@kula.rs
Lenka Krvavac Matičar Sivac 025/711-111 lkrvavac@kula.rs
Republički Organi:
Gordana Bošković Sanitarna inspekcija 025/751-140 gboskovic@kula.rs
Janko Sabadoš Tržišna inspekcija 025/751-164 jsabados@kula.rs
Danijela Kozomora Veterinarska inspekcija 025/722-333 dkozomora@kula.rs
Jožef Kermeci Katastar nepokretnosti 025/751-107 jkermeci@kula.rs