Огласи

07.08.2017. Комисија за спровођење поступка отуђења из јавне својине општине Кула
Јавни оглас за отуђење покретних ствари из јавне својине путем јавног надметања

 

29.06.2017. Општинa Кула-Oпштинска управа

Icon of Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи Кула Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи Кула (216.1 KiB)

 

Icon of Образац 1- Изјава Образац 1- Изјава (172.2 KiB)

 

09.05.2017. Скупштина Општине Кула

Icon of Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања  ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула Јавни оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула (140.2 KiB)

 

28.04.2017. Председник општине Кула

Icon of Јавни оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини  у пољопривредне сврхе - кошење ливада Јавни оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у пољопривредне сврхе - кошење ливада (288.0 KiB)

 

28.04.2017. Општинско веће Општине Кула

Icon of Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула (128.5 KiB)

 

29.12.2016. – Скупштина Општине Кула

Icon of Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне Својине општине Кула Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне Својине општине Кула (135.7 KiB)

 

25.11.2016. – Комисија за давање у закуп пословног простора

Icon of Јавни оглас за издавање у закуп пословне просторије путем прикупљања писмених понуда Јавни оглас за издавање у закуп пословне просторије путем прикупљања писмених понуда (1.1 MiB)

 

10.11.2016. – Интерни конкурс – Општинска Управа

Icon of Интерни конкурс - 10.11.2016. Интерни конкурс - 10.11.2016. (222.8 KiB)

 

25.07.2016. – ЈП „Завод за изградњу“ Кула 
Јавни оглас о отуђењу неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини ради изградње јавним надметањем
Icon of преглед огласа преглед огласа (272.5 KiB)

06.07.2016. – Одељење за урбанизам, комунално-стамбене и имовинско правне послове
Јавни увид
Icon of преглед огласа преглед огласа (34.5 KiB)

05.07.2016. – Комисија за давање у закуп пословног простора
Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора путем прикупљања писмених понуда
Icon of преглед огласа преглед огласа (201.8 KiB)

24.06.2016. – Комисија за давање у закуп пословног простора
Јавни оглас за издавање у закуп пословног простора
Icon of преглед огласа преглед огласа (58.8 KiB)