Odluke o budžetu

Icon of Odluka o budžetu opštine Kula za 2020. godinu Odluka o budžetu opštine Kula za 2020. godinu (4.4 MiB)

 

Icon of Odluka o trećem rebalansu budžeta za 2019. godinu Odluka o trećem rebalansu budžeta za 2019. godinu (5.0 MiB)

 

Icon of Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Kula za 2019. godinu Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Kula za 2019. godinu (6.1 MiB)

 

Uputstvo za pripremu budžeta Opštine Kula za 2020. godinu

Icon of Dopis uz uputstvo za pripremu nacrta odluke o budžetu  opstine Kula za 2020 godinu Dopis uz uputstvo za pripremu nacrta odluke o budžetu opstine Kula za 2020 godinu (142.1 KiB)

 

Icon of Obrasci za programski budžet 2020 - predefinisani Obrasci za programski budžet 2020 - predefinisani (1.9 MiB)

 

Icon of Plate mesečno 2020 Plate mesečno 2020 (76.0 KiB)

 

Icon of Polugodišnji izveštaj o učinku programa za 2019 godinu Polugodišnji izveštaj o učinku programa za 2019 godinu (163.0 KiB)

 

Icon of Uputstvo za pripremu nacrta odluke o budžetu opštine Kula za 2020. godinu Uputstvo za pripremu nacrta odluke o budžetu opštine Kula za 2020. godinu (647.0 KiB)
Icon of Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Kula za 2019 Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Kula za 2019 (15.2 MiB)

 

Icon of Uputstvo - Rebalans 2019 Uputstvo - Rebalans 2019 (385.0 KiB)

 

Icon of Tabela 1 - predlog Rebalansa 2019 Tabela 1 - predlog Rebalansa 2019 (88.0 KiB)
Icon of Odluka o budžetu Opštine Kula za 2019. godinu Odluka o budžetu Opštine Kula za 2019. godinu (5.5 MiB)
Icon of Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Kula za 2018. godinu Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Kula za 2018. godinu (6.0 MiB)

Uputstvo za pripremu Nacrta Odluke o budžetu opštine Kula za 2019. godinu, sa projekcijama za 2020. i 2021. godinu

Icon of Obrazac za programski budžet za 2019 godinu - Zahtev za dodatna sredstva Obrazac za programski budžet za 2019 godinu - Zahtev za dodatna sredstva (1.9 MiB)

 

Icon of Obrazac za programski budzet za 2019 godinu Obrazac za programski budzet za 2019 godinu (1.9 MiB)

 

Icon of Pregled kapitalnih projekata Pregled kapitalnih projekata (243.5 KiB)

 

Icon of Tabela 3 - Plate mesečno 2019 Tabela 3 - Plate mesečno 2019 (36.5 KiB)

 

Icon of Tabela 4 - Planiranje plata 2019 Tabela 4 - Planiranje plata 2019 (26.0 KiB)

 

Icon of Dopis uz uputstvo za pripremu nacrta odluke o budžetu opštine Kula za 2019 godinu Dopis uz uputstvo za pripremu nacrta odluke o budžetu opštine Kula za 2019 godinu (207.3 KiB)

 

Icon of Polugodišnji izveštaj o učinku programa za 2018 godinu Polugodišnji izveštaj o učinku programa za 2018 godinu (183.5 KiB)

 

Icon of Uputstvo za pripremu nacrta odluke o budžetu opštine Kula za 2019. godinu Uputstvo za pripremu nacrta odluke o budžetu opštine Kula za 2019. godinu (3.6 MiB)

 


 

 

Icon of Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Kula za 2018. godinu Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Kula za 2018. godinu (6.3 MiB)

 

Icon of Uputstvo za pripremu rebalansa finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta opštine Kula za 2018. godinu Uputstvo za pripremu rebalansa finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta opštine Kula za 2018. godinu (386.1 KiB)

 

Icon of Tabela 1 - Predlog rebalansa 1-2018 Tabela 1 - Predlog rebalansa 1-2018 (56.0 KiB)

 

Icon of Odluka o budžetu Opštine Kula 2018. godina Odluka o budžetu Opštine Kula 2018. godina (5.4 MiB)

 

Icon of Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Kula za 2017. godinu Odluka o drugom rebalansu budžeta Opštine Kula za 2017. godinu (5.8 MiB)

PRIPREMA BUDŽETA – 2018. GODINA

Icon of Uputstvo za pripremu odluke o budžetu Opštine Kula za 2018. godinu Uputstvo za pripremu odluke o budžetu Opštine Kula za 2018. godinu (3.4 MiB)

 

Icon of Tabela 1 - Predlog plana prihoda i primanja Tabela 1 - Predlog plana prihoda i primanja (63.5 KiB)

 

Icon of Tabela 2 - Predlog plana rashoda i izdataka Tabela 2 - Predlog plana rashoda i izdataka (546.2 KiB)

 

Icon of Tabela 3 - Plate mesečno 2018. godina Tabela 3 - Plate mesečno 2018. godina (32.0 KiB)

 

Icon of Tabela 4 - Planiranje plata 2018. godina Tabela 4 - Planiranje plata 2018. godina (23.5 KiB)

 

Icon of Tabela 5 - Kapitalni projekti Tabela 5 - Kapitalni projekti (461.5 KiB)

 

Icon of Tabela 6 - Komisije i ugovori Tabela 6 - Komisije i ugovori (12.2 KiB)

 

Icon of Ciljevi programa i programskih aktivnosti i uniformna lista indikatora u 2017. godini Ciljevi programa i programskih aktivnosti i uniformna lista indikatora u 2017. godini (591.7 KiB)

 

Icon of Primer popunjenog polugodišnjeg izveštaja o učinku programa Primer popunjenog polugodišnjeg izveštaja o učinku programa (4.4 MiB)

 

Icon of Obrazac 1 - Polugodišnji izveštaj o učinku programa za 2017 Obrazac 1 - Polugodišnji izveštaj o učinku programa za 2017 (47.5 KiB)

 


 

Icon of Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Kula za 2017. godinu Odluka o prvom rebalansu budžeta Opštine Kula za 2017. godinu (6.0 MiB)

 

Icon of Obaveštenje o prvom rebalansu Opštine Kula za 2017 godinu Obaveštenje o prvom rebalansu Opštine Kula za 2017 godinu (223.7 KiB)

 

pdf

Odluka o budžetu Opštine Kula za 2017. godinu

 

pdfOdluka o rebalansu budžeta opštine Kula 2016

 

PRIPREMA BUDŽETA – 2017. GODINA

Icon of Uputstvo za pripremu Nacrta Odluke o budžetu opštine Kula za 2017. godinu Uputstvo za pripremu Nacrta Odluke o budžetu opštine Kula za 2017. godinu (1.3 MiB)

 

Icon of Dopis uz uputstvo za pripremu Nacrta Odluke o budžetu opštine Kula za 2017. godinu Dopis uz uputstvo za pripremu Nacrta Odluke o budžetu opštine Kula za 2017. godinu (212.4 KiB)

 

Zahtev za dodatna sredstva

Icon of Tabela 1 - Zahtev za dodatna sredstva-prihoda i primanja Tabela 1 - Zahtev za dodatna sredstva-prihoda i primanja (39.0 KiB)
Icon of Tabela 1 - Zahtev za dodatna sredstva prihod za MZ Tabela 1 - Zahtev za dodatna sredstva prihod za MZ (36.0 KiB)
Icon of Tabela 2 - Zahtev za dodatna sredstva - rashodi i izdaci Tabela 2 - Zahtev za dodatna sredstva - rashodi i izdaci (1.1 MiB)
Icon of Tabela 2 - Zahtev za dodatna sredstva-rashodi za MZ Tabela 2 - Zahtev za dodatna sredstva-rashodi za MZ (249.8 KiB)

 

Icon of Tabela 1 - Predlog plana prihoda i primanja Tabela 1 - Predlog plana prihoda i primanja (63.0 KiB)
Icon of Tabela 1 - Predlog plana prihoda i primanja- za MZ Tabela 1 - Predlog plana prihoda i primanja- za MZ (55.5 KiB)
Icon of Tabela 2 - Predlog plan rashoda i izdataka Tabela 2 - Predlog plan rashoda i izdataka (394.6 KiB)
Icon of Tabela 2 - Predlog plan rashoda i izdataka - za MZ Tabela 2 - Predlog plan rashoda i izdataka - za MZ (250.0 KiB)
Icon of Tabela 3 - Plate mesečno 2017. Tabela 3 - Plate mesečno 2017. (15.7 KiB)
Icon of Tabela 4 - Planiranje plata 2017. Tabela 4 - Planiranje plata 2017. (12.7 KiB)
Icon of Tabela 5 - Kapitalni projekti Tabela 5 - Kapitalni projekti (476.5 KiB)

 


ODLUKE O BUDŽETU – 2016. GODINA

Icon of Odluka o rebalansu budžeta Opštine Kula za 2016. godinu - maj Odluka o rebalansu budžeta Opštine Kula za 2016. godinu - maj (22.7 MiB)
Icon of Uputstvo za pripremu predloga rebalansa finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta opštine Kula za 2016. godinu Uputstvo za pripremu predloga rebalansa finansijskih planova direktnih i indirektnih korisnika budžeta opštine Kula za 2016. godinu (219.1 KiB)
Icon of Odluka o budžetu Opštine Kula za 2016. godinu Odluka o budžetu Opštine Kula za 2016. godinu (9.5 MiB)

 


ODLUKE O BUDŽETU – 2015. GODINA

Rebalans odluke o budžetu za 2015. godinu

Icon of Prvi rebalans budžeta 2015. godine Prvi rebalans budžeta 2015. godine (6.6 MiB)
Icon of Drugi rebalans budžeta 2015. godine Drugi rebalans budžeta 2015. godine (9.0 MiB)
Icon of Tabela 1 - Predlog plana prihoda i primanja Tabela 1 - Predlog plana prihoda i primanja (65.5 KiB)
Icon of Tabela 2 - Predlog plana rashoda i izdataka Tabela 2 - Predlog plana rashoda i izdataka (197.5 KiB)
Icon of Tabela 3 - Plate mesečno Tabela 3 - Plate mesečno (12.7 KiB)
Icon of Tabela 4 - Planiranje plata 2015 Tabela 4 - Planiranje plata 2015 (26.0 KiB)
Icon of Uputstvo za rebalans budžeta za 2015. godinu Uputstvo za rebalans budžeta za 2015. godinu (290.6 KiB)

 

Budžet za 2015. godinu

Icon of Odluka o budžetu za 2015. godinu Odluka o budžetu za 2015. godinu (2.9 MiB)
Icon of Uputstvo o radu trezora opštine Kula za 2015. god Uputstvo o radu trezora opštine Kula za 2015. god (279.7 KiB)
Icon of Obrasci za uputstvo o radu trezora opštine Kula za 2015. god Obrasci za uputstvo o radu trezora opštine Kula za 2015. god (328.9 KiB)
Icon of Obrasci za uputstvo o radu trezora opštine Kula za 2015, 2 deo Obrasci za uputstvo o radu trezora opštine Kula za 2015, 2 deo (328.9 KiB)
Icon of Uputstvo za pripremu nacrta odluke o budžetu opštine Kula za 2015. god Uputstvo za pripremu nacrta odluke o budžetu opštine Kula za 2015. god (595.4 KiB)
Icon of Uputstvo za izradu Nacrta odluke o budžetu opštine Kula za 2015. god Uputstvo za izradu Nacrta odluke o budžetu opštine Kula za 2015. god (60.8 KiB)
Icon of Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti - doneto od strane ministra finansija Uputstvo za pripremu odluke o budžetu lokalne vlasti - doneto od strane ministra finansija (611.2 KiB)

 

Icon of Tabela 1 - Tekući izdaci Tabela 1 - Tekući izdaci (224.0 KiB)
Icon of Tabela 2 - Dodatna sredstva Tabela 2 - Dodatna sredstva (231.0 KiB)
Icon of Tabela 3 - Zahtev za osnovna sredstva Tabela 3 - Zahtev za osnovna sredstva (86.0 KiB)
Icon of Tabela 4 - Planiranje plata 2015 Tabela 4 - Planiranje plata 2015 (26.0 KiB)
Icon of Tabela 5 - Pregled kapitalnih projekata Tabela 5 - Pregled kapitalnih projekata (470.0 KiB)

 


ODLUKE O BUDŽETU – 2014. GODINA

Icon of Budžet Opštine Kula za 2014. godinu Budžet Opštine Kula za 2014. godinu (3.6 MiB)
Icon of Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja opštine Kula za 2013. godinu Izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja opštine Kula za 2013. godinu (326.0 KiB)
Icon of Napomene uz izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja opštine Kula za 2013. godinu Napomene uz izveštaj o reviziji konsolidovanih finansijskih izveštaja završnog računa budžeta i pravilnosti poslovanja opštine Kula za 2013. godinu (2.0 MiB)

 


ODLUKE O BUDŽETU – 2013. GODINA

Icon of Budžet Opštine Kula za 2013. godinu Budžet Opštine Kula za 2013. godinu (10.3 MiB)
Icon of Uputstvo za pripremu Rebalansa budžeta opštine Kula za 2013. godinu Uputstvo za pripremu Rebalansa budžeta opštine Kula za 2013. godinu (127.1 KiB)
Icon of Dodatna sredstva za 2013. godinu Dodatna sredstva za 2013. godinu (149.8 KiB)
Icon of Tekući izdaci 2013. god Tekući izdaci 2013. god (187.0 KiB)
Icon of Plan prihoda i primanja korisnika za 2013. godinu Plan prihoda i primanja korisnika za 2013. godinu (133.5 KiB)
Icon of Pregled kapitalnih projekata Pregled kapitalnih projekata (438.9 KiB)