МОЈ ПОРЕЗ

Обавештење: МОЈ ПОРЕЗ због техничких разлога неће радити до даљњег


Због обједињавања  и преласка на јединствени  систем МОЈ ПОРЕЗ неће радити до даљњег. Када посао буде завршен, грађани ће благовремено путем званичне интернет презентације општине Кула бити обавештени о могућности да користе ову апликацију.


Образац ППИ 1

Образац ППИ 2

Одлука о одређивању зона

Одлука о висини стопе амортизације

Цене 2018.

Одлука о висини стопе пореза на имовину

 Одлука о локалним комуналним таксама

 Одлука о накнади за заштиту и унапређење животне средине

Захтев за издавање уверења – правна лица

Захтев за издавање уверења – физичка лица

Захтев за повраћај

Захтев за прекњижавање више/погрешно уплаћених средстава