Lipar

Naselje nastalo na raskršću puteva Kula – Bačka Topola i Crvenka – Mali Idoš na regionalnom putu Subotica – Odžaci. Naselje datira od 1921. godine, neposredno posle završetka prvog svetskog rata, kada srpski solunski dobrovoljci, koji su dobili zemlju od ondašnje kraljevske vlati, osnivaju svoju dobrovoljačku koloniju i daju joj ime “Sokolac“. Između dva svetska rata naselje se tako i naziva, da bi posle drugog rata selo dobilo ime “Lipar“ – kako se i danas zove.

Geografski položaj naselja određuje i glavno zanimanje stanovništva, a to je poljoprivreda, tako da pored individualnih poseda, u selu aktivno deluju tri zemljoradničke zadruge i jedna radna jedinica kombinata “Ðuro Strugar“ iz Kule. Pored toga, industrijski deo naselja čini klanica “Storkmes“ kompanije Rodić, zatim mlin za proizvodnju pšeničnog i kukuruznog brašna – “Zrnokop“ iz Kule.

Osnovna škola “Nikola Tesla“ je adaptirana, kao i dečiji vrtić. Zdravstvene usluge Liparčani dobijaju u ambulanti koja radi u sklopu Doma zdravlja u Kuli, dok je zgrada Doma kulture mesto okupljanja pozorišnih amatera i ljubitelja kulturnih aktivnosti.

Sportski život je organizovan u okviru sportskog društva u Liparu (fudbalski, šahovski i odbojkaški) tako da je sportski život u mestu veoma razvijen obzirom na relativno mali broj stanovnika. Tu su i pošta i veterinarska ambulanta – ispostave veterinarske stanice u Kuli, koja organizuje i vodi brigu o zdravstvenoj zaštiti domaćih životinja.

Selo ima svoju mesnu zajednicu, u kojoj, delujući kroz Savet Mesne zajednice i ostale oblike organizovanja i okupljanja, liparčani uspešno organizuju svoj društveni život. Osnovni zadatak MZ Lipar je briga o potrebama svih građana koji žive u naselju, što je vidljivo u mnogim segmentima života ovog sela.