Претражујете: Конкурси

Друштво konkursi

Предмет конкурса јесте додела бесповратних средстава за суфинансирање набавке елемената система за заштиту од елементарних…

Конкурси konkursi

Предмет конкурса јесте суфинансирање изградње, санације и реконструкције водних објеката у јавној својини и одвођење…