Kancelarija za mlade Kula

Koordinator kancelarije za mlade: Vladan Vujović

Adresa:
Lenjinova 11 IV sprat, 25230 Kula

e-mail:
kula.kancelarijazamlade@gmail.com

Telefon:
061 60 96 146

Facebook:
https://www.facebook.com/kzmkula