Kancelarija za mlade Kula

Koordinator kancelarije za mlade: Jelena Milićević

Adresa:
Lenjinova 11 IV sprat, 25230 Kula

e-mail:
kula.kancelarijazamlade@gmail.com

Telefon:
025/751-188

Facebook:
https://www.facebook.com/kzmkula