Javno dostavljanje

KOMUNALNA INSPEKCIJA
Naziv stranke/počinioc prekršaja Datum objavljivanja Datum isteka roka Naziv pismena
Batković Nebojša iz Kule
Ul.M.Grozdića br.2
JMBG 2801949301613
13.06.2019g. 28.06.2019g. Prekršajni nalog
Br.355-114/19strana 1strana 2
Tvrđava KOM Doo Crvenka
Ul.M.Pijade br.73
MB 21402036
13.06.2019g. 28.06.2019g. Prekršajni nalog

Br.355-125/19-2

strana 1strana 2

Radulović Nenad iz Crvenke
Ul.M.Pijade br.73
JMBG 0312980810013
13.06.2019g. 28.06.2019g. Prekršajni nalog

Br.355-125/19-3

strana 1,   strana 2

Tvrđava KOM Doo Crvenka
Ul.M.Pijade br.73
MB 21402036
13.06.2019g. 28.06.2019g. Prekršajni nalog

Br.355-120/19-2

strana 1strana 2

Radulović Nenad iz Crvenke
Ul.M.Pijade br.73
JMBG 0312980810013
13.06.2019g. 28.06.2019g. Prekršajni nalog

Br.355-120/19-3

strana 1strana 2

Latinović Miladin,ul.I.L.Ribara br.106, Crvenka
JMBG 1111983810632
13.06.2019g. 28.06.2019g. Prekršajni nalog br.355-24/19

strana 1strana 2

Gažo Ištvan,ul.M.Tita
br.124, Ruski Krstur
JMBG 1803964810035
13.06.2019g. 28.06.2019g. Prekršajni nalog br.355-42/19

strana 1,   strana 2

Tvrđava kom doo Kula ogranak noćni klub “WOX”
Ul.Ivana Milutinovića br.76
Crvenka
Mat.br. 21402036
13.06.2019g. 28.06.2019g. Prekršajni nalog br.355-71/19-2

strana 1,   strana 2

Kristina Kozomora
Ul.M.Tita br.250 B/30
Kula
JMBG 0505989835003
13.06 2019 28.06 2019 Prekršajni nalog br.355-71/19-3

strana 1,  strana 2

PREDUZEĆE ZA UGOSTITELJSTVO TRGOVINU I USLUGE TVRĐAVA KOM DOO CRVENKA
MAT. BR.21402036, UL. M..PIJADE BR.73,CRVENKA
13.06 2019 28.06 2019 Prekršajni nalog br.355-124/19-2

strana 1,   strana 2

Radulović Nenad
Ul.M.Pijade br.73
Crvenka
JMBG 0312980810013
13.06 2019 28.06 2019 Prekršajni nalog br.355-124/19-3

strana 1,   strana 2

Marković Miroslav
Ul.V.Vlahovića br.2d/1
Kula
JMBG 2911964312206
13.06 2019 28.06 2019 Prekršajni nalog br.355-118/19

strana 1,  strana 2

Tvrđava kom doo Kula ogranak noćni klub “WOX
Ul.Ivana Milutinovića br.76
Crvenka
Mat.br..21402036,
13.06 2019 28.06 2019 Prekršajni nalog br.355-73/19-2

strana 1,   strana 2

Kristina Kozomora
Ul.M.Tita br.250 B/30
Kula
JMBG 0505989835003
13.06 2019 28.06 2019 Prekršajni nalog br.355-73/19-3

strana 1,   strana 2

Tvrđava kom doo Kula ogranak noćni klub “WOX
Ul.Ivana Milutinovića br.76
Crvenka
Mat.br..21402036,
13.06 2019 28.06 2019 Prekršajni nalog br.355-72/19-2

strana 1,   strana 2

Kristina Kozomora
Ul.M.Tita br.250 B/30
Kula
JMBG 0505989835003
13.06 2019 28.06 2019 Prekršajni nalog br.355-72/19–32

strana 1,   strana 2

 

Komunalna inspekcija
Naziv stranke/počinioc prekršaja Datum objavljivanja Datum isteka roka Naziv pismena
Varga Zoltan  13.12.2018. 28.12.2018. Prekršajni nalog br.355-143/17 strana 1, strana 2
 Kolbas Oleg  13.12.2018. 28.12.2018. Prekršajni nalog br.355-212/17
strana 1, strana 2
Nađ Slavko  13.12.2018. 28.12.2018. Prekršajni nalog br.355-322/18
strana 1, strana 2
Balint Vladimir  13.12.2018. 28.12.2018. Prekršajni nalog br.355-393/18
strana 1, strana 2
Lešić Mira  13.12.2018. 28.12.2018.  Prekršajni nalog br.355-353/18
strana 1, strana 2

 

Kontrolna lista – transferna sredstva

Kontrolna lista  – Javna preduzeća

Kontrolna lista – direktni korisnici

Kontrolna lista- indirektni korisnici

Plan rada budžetskog inspektora za 2019 godinu

Program rada budžetskog inspektora za 2019 godini