Javno dostavljanje

Komunalna inspekcija
Naziv stranke/počinioc prekršaja Datum objavljivanja Datum isteka roka Naziv pismena
Varga Zoltan  13.12.2018. 28.12.2018. Prekršajni nalog br.355-143/17 strana 1, strana 2
 Kolbas Oleg  13.12.2018. 28.12.2018. Prekršajni nalog br.355-212/17
strana 1, strana 2
Nađ Slavko  13.12.2018. 28.12.2018. Prekršajni nalog br.355-322/18
strana 1, strana 2
Balint Vladimir  13.12.2018. 28.12.2018. Prekršajni nalog br.355-393/18
strana 1, strana 2
Lešić Mira  13.12.2018. 28.12.2018.  Prekršajni nalog br.355-353/18
strana 1, strana 2