Јавно достављање

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
Починилац прекршаја Датум објављивања Датум истека рока Назив писмена
УНА КОНСАЛТИНГ ДОО КУЛА ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС, МБ   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, са седиштем  у  Црвенки  улица  Ивана Милутиновића  бр. 74, као правном лицу 27.02.2020г. 13.03.2020г. Прекршајни налог бр. 355-11/20

страна1  страна2

Ненад Радуловић , ЈМБГ  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, са пребивалиштем у Црвенки  улица Моше Пијаде бр. 73, ,  одговорно лице у „УНА КОНСАЛТИНГ“ ДОО  КУЛА  – ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС, Црвенка И.Милутиновића бр.74. 27.02.2020г. 13.03.2020г. Прекршајни налог бр.355-12/20

страна1  страна2

УНА КОНСАЛТИНГ ДОО КУЛА ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС, МБ   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, са седиштем  у  Црвенки  улица  Ивана Милутиновића  бр. 74, као правном лицу, 27.02.2020г. 13.03.2020г. Прекршајни налог бр.355-16/20

страна1  страна2

Ненад Радуловић , ЈМБГ  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, са пребивалиштем у Црвенки  улица Моше Пијаде бр. 73, ,  одговорно лице у „УНА КОНСАЛТИНГ“ ДОО  КУЛА  – ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС, Црвенка И.Милутиновића бр.74. 27.02.2020г. 13.03.2020г. Прекршајни налог бр.355-17/20

страна1  страна2

УНА КОНСАЛТИНГ ДОО КУЛА ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС, МБ   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, са седиштем  у  Црвенки  улица  Ивана Милутиновића  бр. 74, као правном лицу, 27.02.2020г. 13.03.2020г. Прекршајни налог бр.355-300/19

страна1  страна2

Ненад Радуловић , ЈМБГ  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, са пребивалиштем у Црвенки  улица Моше Пијаде бр. 73, ,  одговорно лице у „УНА КОНСАЛТИНГ“ ДОО  КУЛА  – ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС, Црвенка И.Милутиновића бр.74. 27.02.2020г. 13.03.2020г. Прекршајни налог бр.355-301/19

страна1  страна2

Ненад Радуловић , ЈМБГ  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, са пребивалиштем у Црвенки  улица Моше Пијаде бр. 73, ,  одговорно лице у „УНА КОНСАЛТИНГ“ ДОО  КУЛА  – ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС, Црвенка И.Милутиновића бр.74. 27.02.2020г. 13.03.2020г. Прекршајни налог бр.355-318/19

страна1  страна2

УНА КОНСАЛТИНГ ДОО КУЛА ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС, МБ   2_∕1_∕4_6_∕2_∕1_∕7_9_∕, са седиштем  у  Црвенки  улица  Ивана Милутиновића  бр. 74, као правном лицу, 27.02.2020г. 13.03.2020г. Прекршајни налог бр.355-5/20

страна1  страна2

Ненад Радуловић , ЈМБГ  0_∕3_∕1_∕2_∕9_∕8_∕0_∕8_∕1_∕0_∕0_∕1_∕3_, са пребивалиштем у Црвенки  улица Моше Пијаде бр. 73, ,  одговорно лице у „УНА КОНСАЛТИНГ“ ДОО  КУЛА  – ОГРАНАК НОЋНИ КЛУБ АЛБАТРОС, Црвенка И.Милутиновића бр.74. 27.02.2020г. 13.03.2020г. Прекршајни налог бр.355-6/20

страна1  страна2

 

КОМУНАЛНА ИНСПЕКЦИЈА
Назив странке/починиоц прекршаја Датум објављивања Датум истека рока Назив писмена
Батковић Небојша из Куле
Ул.М.Гроздића бр.2
ЈМБГ 2801949301613
13.06.2019г. 28.06.2019г. Прекршајни налог
Бр.355-114/19

страна 1страна 2

Тврђава КОМ Доо Црвенка
Ул.М.Пијаде бр.73
МБ 21402036
13.06.2019г. 28.06.2019г. Прекршајни налог

Бр.355-125/19-2

страна 1страна 2

Радуловић Ненад из Црвенке
Ул.М.Пијаде бр.73
ЈМБГ 0312980810013
13.06.2019г. 28.06.2019г. Прекршајни налог

Бр.355-125/19-3

страна 1,   страна 2

Тврђава КОМ Доо Црвенка
Ул.М.Пијаде бр.73
МБ 21402036
13.06.2019г. 28.06.2019г. Прекршајни налог

Бр.355-120/19-2

страна 1страна 2

Радуловић Ненад из Црвенке
Ул.М.Пијаде бр.73
ЈМБГ 0312980810013
13.06.2019г. 28.06.2019г. Прекршајни налог

Бр.355-120/19-3

страна 1страна 2

Латиновић Миладин,ул.И.Л.Рибара бр.106, Црвенка
ЈМБГ 1111983810632
13.06.2019г. 28.06.2019г. Прекршајни налог бр.355-24/19

страна 1страна 2

Гажо Иштван,ул.М.Тита
бр.124, Руски Крстур
ЈМБГ 1803964810035
13.06.2019г. 28.06.2019г. Прекршајни налог бр.355-42/19

страна 1,   страна 2

Тврђава ком доо Кула огранак ноћни клуб “WOX”
Ул.Ивана Милутиновића бр.76
Црвенка
Мат.бр. 21402036
13.06.2019г. 28.06.2019г. Прекршајни налог бр.355-71/19-2

страна 1,   страна 2

Кристина Козомора
Ул.М.Тита бр.250 Б/30
Кула
ЈМБГ 0505989835003
13.06 2019 28.06 2019 Прекршајни налог бр.355-71/19-3

страна 1,  страна 2

ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УГОСТИТЕЉСТВО ТРГОВИНУ И УСЛУГЕ ТВРЂАВА КОМ ДОО ЦРВЕНКА
МАТ. БР.21402036, УЛ. М..ПИЈАДЕ БР.73,ЦРВЕНКА
13.06 2019 28.06 2019 Прекршајни налог бр.355-124/19-2

страна 1,   страна 2

Радуловић Ненад
Ул.М.Пијаде бр.73
Црвенка
ЈМБГ 0312980810013
13.06 2019 28.06 2019 Прекршајни налог бр.355-124/19-3

страна 1,   страна 2

Марковић Мирослав
Ул.В.Влаховића бр.2д/1
Кула
ЈМБГ 2911964312206
13.06 2019 28.06 2019 Прекршајни налог бр.355-118/19

страна 1,  страна 2

Тврђава ком доо Кула огранак ноћни клуб “WOX
Ул.Ивана Милутиновића бр.76
Црвенка
Мат.бр..21402036,
13.06 2019 28.06 2019 Прекршајни налог бр.355-73/19-2

страна 1,   страна 2

Кристина Козомора
Ул.М.Тита бр.250 Б/30
Кула
ЈМБГ 0505989835003
13.06 2019 28.06 2019 Прекршајни налог бр.355-73/19-3

страна 1,   страна 2

Тврђава ком доо Кула огранак ноћни клуб “WOX
Ул.Ивана Милутиновића бр.76
Црвенка
Мат.бр..21402036,
13.06 2019 28.06 2019 Прекршајни налог бр.355-72/19-2

страна 1,   страна 2

Кристина Козомора
Ул.М.Тита бр.250 Б/30
Кула
ЈМБГ 0505989835003
13.06 2019 28.06 2019 Прекршајни налог бр.355-72/19–32

страна 1,   страна 2

 

Комунална инспекција
Назив странке/починиоц прекршаја Датум објављивања Датум истека рока Назив писмена
Варга Золтан  13.12.2018. 28.12.2018. Прекршајни налог бр.355-143/17 страна 1, страна 2
 Колбас Олег  13.12.2018. 28.12.2018. Прекршајни налог бр.355-212/17
страна 1, страна 2
Нађ Славко  13.12.2018. 28.12.2018. Прекршајни налог бр.355-322/18
страна 1, страна 2
Балинт Владимир  13.12.2018. 28.12.2018. Прекршајни налог бр.355-393/18
страна 1, страна 2
Лешић Мира  13.12.2018. 28.12.2018.  Прекршајни налог бр.355-353/18
страна 1, страна 2

 

Kонтролна листа – трaнсфeрна средства

Контролна листа  – Јавна предузећа

Контролна листа – директни корисници

Контролна листа- индиректни корисници

План рада буџетског инспектора за 2019 годину

Програм рада буџетског инспектора за 2019 години