Јавно достављање

Комунална инспекција
Назив странке/починиоц прекршаја Датум објављивања Датум истека рока Назив писмена
Варга Золтан  13.12.2018. 28.12.2018. Прекршајни налог бр.355-143/17 страна 1, страна 2
 Колбас Олег  13.12.2018. 28.12.2018. Прекршајни налог бр.355-212/17
страна 1, страна 2
Нађ Славко  13.12.2018. 28.12.2018. Прекршајни налог бр.355-322/18
страна 1, страна 2
Балинт Владимир  13.12.2018. 28.12.2018. Прекршајни налог бр.355-393/18
страна 1, страна 2
Лешић Мира  13.12.2018. 28.12.2018.  Прекршајни налог бр.355-353/18
страна 1, страна 2