Јавне расправе

Јавна расправа о нацрту Статута општине Кула


Јавна расправа о радној верзији Секторске стратегије руралног развоја до 25. јула


 Јавна расправа о Ревизији Стратегије одрживог развоја


Обавештење о јавној расправи о Нацрту Ревизије Стратегије одрживог развоја општине Кула


Извештај о спроведеној јавној расправи по Нацрту Одлуке о утврђивању Дана општине Кула


Општинско веће општине утврдило је нацрт Одлуке о висини стопе пореза на имовину у општини Кула