Извештаји о раду Одељења за инспекцијске послове

Извештаји о раду Одељења за инспекцијске послове

Icon of Извештај инспекције за заштиту животне средине, 2017. година Извештај инспекције за заштиту животне средине, 2017. година (457.5 KiB)

 

Icon of Годишњи извештај о раду  за 2017. год, Грађевинска инспекција Годишњи извештај о раду за 2017. год, Грађевинска инспекција (573.5 KiB)

 

Icon of Годишњи извештај о раду одељења за инспекцијске послове за 2017. год Годишњи извештај о раду одељења за инспекцијске послове за 2017. год (375.3 KiB)

 

Icon of Годишњи извешта о раду 2017. - Комунална инспекција Годишњи извешта о раду 2017. - Комунална инспекција (600.9 KiB)

 

Icon of Годишњи извешта о раду 2017. - Инспекција за путеве и друмски саобраћај Годишњи извешта о раду 2017. - Инспекција за путеве и друмски саобраћај (300.5 KiB)

 

Icon of Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2016. годину Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2016. годину (350.2 KiB)

 

Icon of Годишњи извештај о раду Инспекције заштите животне средине за 2016. годину Годишњи извештај о раду Инспекције заштите животне средине за 2016. годину (255.1 KiB)

 

Icon of Годишњи извештај о раду Комуналне инспекције за 2016. годину Годишњи извештај о раду Комуналне инспекције за 2016. годину (566.2 KiB)

 

Icon of Извештај о раду инспекције за путеве и друмски саобраћај за 2016. годину Извештај о раду инспекције за путеве и друмски саобраћај за 2016. годину (263.6 KiB)