Geografski položaj

Opština Kula se nalazi u Bačkoj, u zapadno-bačkom okrugu na plodnoj vojvođanskoj ravnici. Pozicionirana je centralno, na raskrsnici između Novog Sada, Sombora i Subotice tj. na veoma važnoj saobraćajnoj liniji koja vezuje Podunavlje sa Potisjem. Granični prelaz sa Mađarskom (Bački Breg) udaljen je 66 km, a reka Dunav je na 38 km, gde je Luka Bogojevo, odnosno granični prelaz sa Hrvatskom. Veliki bački kanal teče kroz naselje pružajući tako izuzetno povoljne uslove za razvoj poljoprivrede, turizma i rečnog saobraćaja.

Površina opštine Kula iznosi 481 km2. 91,44% površine predstavlja obradivo zemljište. Prema prvim podacima popisa iz 2011. godine u opštini u 7 naselja živi 44,539 stanovnika.

Putni saobraćaj: međunarodni autoput E-75 udaljen je 14 km, a opštinskom teritorijom prolazi državni put prvog reda (M-3). Železnički saobraćaj: međunarodna železnička pruga (Beč- Budimpešta-Beograd) je na udaljenosti od 10 km. Kroz opštinu prolazi lokalna železnička pruga Sombor–Sivac–Crvenka– Kula–Vrbas (dužina pruge 58 km). Vodni saobraćaj: Opštinu Kulu presecaju plovni putevi (osnovni kanali „DTD“: Vrbas-Bezdan, Bečej-Bogojevo i Kosančič-Mali Stapar. Ukupna dužina kanala iznosi 52.070 metara