Уверење о држављанству

НАРУЧИВАЊЕ УВЕРЕЊА О ДРЖАВЉАНСТВУ


ПОДАЦИ О ОСОБИ ЗА КОЈУ СЕ НАРУЧУЈЕ ДОКУМЕНТ

ЈМБГ (обавезно)

Име (обавезно)

Презиме (обавезно)

Пол (обавезно)
 Мушки Женски

Девојачко презиме (обавезно)

Име и презиме оца (обавезно)

Име мајке (обавезно)

Датум рођења (обавезно)

Општина и место рођења (обавезно)

Сврха издавања (обавезно)

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

ЈМБГ (обавезно)

Име и презиме (обавезно)

Адреса (обавезно)

Место становања (обавезно)

Контакт телефон (обавезно)

Е-маил (обавезно)

Начин доставе доказа о уплати таксе (обавезно)

Скенирана уплатница