Izvod iz matične knjige venčanih

NARUČIVANJE IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE VENČANIH


PODACI O OSOBAMA ZA KOJE SE NARUČUJE DOKUMENT

Ime i prezime ženika (obavezno)

Ime i devojačko prezime neveste (obavezno)

Datum venčanja (obavezno)

Mesto venčanja (obavezno)

JMBG ženika (obavezno)

JMBG neveste (obavezno)

Svrha izdavanja (obavezno)

PODACI O NARUČIOCU

JMBG (obavezno)

Ime i prezime (obavezno)

Adresa (obavezno)

Mesto (obavezno)

Kontakt telefon (obavezno)

E-mail (obavezno)

Način dostave dokaza o uplati takse (obavezno)

Skenirana uplatnica