Извод из матичне књиге венчаних

НАРУЧИВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ ВЕНЧАНИХ


ПОДАЦИ О ОСОБАМА ЗА КОЈЕ СЕ НАРУЧУЈЕ ДОКУМЕНТ

Име и презиме женика (обавезно)

Име и девојачко презиме невесте (обавезно)

Датум венчања (обавезно)

Место венчања (обавезно)

ЈМБГ женика (обавезно)

ЈМБГ невесте (обавезно)

Сврха издавања (обавезно)

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

ЈМБГ (обавезно)

Име и презиме (обавезно)

Адреса (обавезно)

Место (обавезно)

Контакт телефон (обавезно)

Е-маил (обавезно)

Начин доставе доказа о уплати таксе (обавезно)

Скенирана уплатница