Izvod iz matične knjige umrlih

NARUČIVANJE IZVODA IZ MATIČNE KNJIGE UMRLIH


PODACI O OSOBI ZA KOJU SE NARUČUJE DOKUMENT

Ime umrlog (obavezno)

Prezime umrlog (obavezno)

Datum smrti (obavezno)

Mesto smrti (obavezno)

Datum rođenja (obavezno)

Opština i mesto rođenja (obavezno)

Ime i prezime oca umrlog/e (obavezno)

Ime i devojačko prezime majke umrlog/e

Svrha izdavanja (obavezno)

PODACI O NARUČIOCU

JMBG (obavezno)

Ime i prezime (obavezno)

Adresa (obavezno)

Mesto (obavezno)

Kontakt telefon (obavezno)

E-mail (obavezno)

Način dostave dokaza o uplati takse (obavezno)

Skenirana uplatnica