Извод из матичне књиге умрлих

НАРУЧИВАЊЕ ИЗВОДА ИЗ МАТИЧНЕ КЊИГЕ УМРЛИХ


ПОДАЦИ О ОСОБИ ЗА КОЈУ СЕ НАРУЧУЈЕ ДОКУМЕНТ

Име умрлог (обавезно)

Презиме умрлог (обавезно)

Датум смрти (обавезно)

Место смрти (обавезно)

Датум рођења (обавезно)

Општина и место рођења (обавезно)

Име и презиме оца умрлог/е (обавезно)

Име и девојачко презиме мајке умрлог/е

Сврха издавања (обавезно)

ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ

ЈМБГ (обавезно)

Име и презиме (обавезно)

Адреса (обавезно)

Место (обавезно)

Контакт телефон (обавезно)

Е-маил (обавезно)

Начин доставе доказа о уплати таксе (обавезно)

Скенирана уплатница