Документи СО Кула

Icon of Обавештење о регистрацији стамбених заједница Обавештење о регистрацији стамбених заједница (228.6 KiB)
Icon of Одељење за инспекцијске послове ОУ Кула Одељење за инспекцијске послове ОУ Кула (1.5 MiB)

План рада одељења за инспекцијске послове

Icon of Предлог плана рада Инспекције за путеве и друмски саобраћај за 2018. годину Предлог плана рада Инспекције за путеве и друмски саобраћај за 2018. годину (334.6 KiB)

 

Icon of Предлог плана инспекцијског надзора за 2018. годину - Грађевинска инспекција Предлог плана инспекцијског надзора за 2018. годину - Грађевинска инспекција (656.7 KiB)

 

Icon of Годишњи план инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2018. годину Годишњи план инспекцијског надзора Комуналне инспекције за 2018. годину (1.0 MiB)

 

Icon of Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове за 2018. годину Годишњи план инспекцијског надзора Одељења за инспекцијске послове за 2018. годину (377.7 KiB)

 

Icon of План рада Инспекције за заптиту животне средине за 2018. годину План рада Инспекције за заптиту животне средине за 2018. годину (638.9 KiB)

Извештаји о раду Одељења за инспекцијске послове

Icon of Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2016. годину Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2016. годину (350.2 KiB)

 

Icon of Годишњи извештај о раду Инспекције заштите животне средине за 2016. годину Годишњи извештај о раду Инспекције заштите животне средине за 2016. годину (255.1 KiB)

 

Icon of Годишњи извештај о раду Комуналне инспекције за 2016. годину Годишњи извештај о раду Комуналне инспекције за 2016. годину (566.2 KiB)

 

Icon of Извештај о раду инспекције за путеве и друмски саобраћај за 2016. годину Извештај о раду инспекције за путеве и друмски саобраћај за 2016. годину (263.6 KiB)

Општинска Управа Кула – Број решења о озакоњењу објеката

Icon of Tабела - од 20.10. до 26.10.2017. Tабела - од 20.10. до 26.10.2017. (10.5 KiB)
Icon of 25.01.2017. Листа вредновања 25.01.2017. Листа вредновања (139.0 KiB)

 

pdf Финални верификациони извештај Кула


Стратегија развоја општине Кула
000400-folder 

 

Icon of 12.07.2016. Референтна каматна стопа 12.07.2016. Референтна каматна стопа (34.0 KiB)
Icon of 01.06.2016. Списак контролних листа грађевинске инспекције 01.06.2016. Списак контролних листа грађевинске инспекције (1.4 MiB)
Icon of 27.5.2016. Списак контролних листа инспекције за заштиту животне средине 27.5.2016. Списак контролних листа инспекције за заштиту животне средине (696.5 KiB)

 

Контролне листе:

Icon of 20.05.2016. Истицање и придржавање радног времена 20.05.2016. Истицање и придржавање радног времена (282.5 KiB)
Icon of 20.05.2016. Зоохигијенска служба 20.05.2016. Зоохигијенска служба (292.5 KiB)
Icon of 20.05.2016. Држање домаћих животиња у објектима колективног становања 20.05.2016. Држање домаћих животиња у објектима колективног становања (281.3 KiB)
Icon of 20.05.2016. Постављање монтажног објекта типа киоск 20.05.2016. Постављање монтажног објекта типа киоск (285.4 KiB)
Icon of 20.05.2016. Постављање монтажног објекта типа летња башта 20.05.2016. Постављање монтажног објекта типа летња башта (286.2 KiB)
Icon of 20.05.2016. Постављање монтажног објекта типа билборд 20.05.2016. Постављање монтажног објекта типа билборд (285.9 KiB)
Icon of 20.05.2016. Постављање плутајућег објекта сплава за обављање угоститељске делатности 20.05.2016. Постављање плутајућег објекта сплава за обављање угоститељске делатности (281.4 KiB)
Icon of 20.05.2016. Заштита пољопривредног земљишта од пољске штете 20.05.2016. Заштита пољопривредног земљишта од пољске штете (285.8 KiB)
Icon of 20.05.2016. Снабдевање водом за пиће и одвођење отпадних вода 20.05.2016. Снабдевање водом за пиће и одвођење отпадних вода (289.5 KiB)
Icon of 20.05.2016. Одржавање унутрашњег водовода и канализације 20.05.2016. Одржавање унутрашњег водовода и канализације (290.4 KiB)
Icon of 20.05.2016. Управљање комуналним отпадом 20.05.2016. Управљање комуналним отпадом (286.8 KiB)
Icon of 20.05.2016. Одржавање чистоће и уређивање јавних зелених површина 20.05.2016. Одржавање чистоће и уређивање јавних зелених површина (286.7 KiB)
Icon of 20.05.2016. Заштита и одржавање површина јавне намене испред стамбено-пословних објеката 20.05.2016. Заштита и одржавање површина јавне намене испред стамбено-пословних објеката (286.4 KiB)
Icon of 20.05.2016. Заштита комуналних објеката 20.05.2016. Заштита комуналних објеката (283.6 KiB)
Icon of 20.05.2016. Управљање пијацама и одржавање 20.05.2016. Управљање пијацама и одржавање (294.4 KiB)
Icon of 20.05.2016. Пијачна и ванпијачна продаја 20.05.2016. Пијачна и ванпијачна продаја (282.8 KiB)
Icon of 20.05.2016. Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање 20.05.2016. Уређивање и одржавање гробља и сахрањивање (288.5 KiB)

 

Icon of 24.02.2016. Пословник Општинског Већа 24.02.2016. Пословник Општинског Већа (152.7 KiB)
Icon of 24.02.2016. Кодекс понашања запослених 24.02.2016. Кодекс понашања запослених (143.2 KiB)
Icon of 24.02.2016. Етички кодекс понашања функционера у Општини Кула 24.02.2016. Етички кодекс понашања функционера у Општини Кула (128.0 KiB)