Претражујете: Позиви, конкурси…

Конкурси sajtgrb

Секретаријат додељује бесповратна средства у укупном износу од 53.000.000,00 динара, обезбеђена Покрајинском скупштинском одлуком о…

Јавни позиви traktor

Јавни позив садржи податке о: лицима која остварују права на подстицаје, услoвима и нaчину oствaривaњa…