Претражујете: Јавни позиви

Јавни позиви

Јавни позив садржи податке о: лицима која остварују права на подстицаје, услoвима и нaчину oствaривaњa…

Јавни позиви

Традиционално почетком школске године покрајински Фонд за пружање помоћи избеглим, прогнаним и расељеним лицима расписује Јавни…