Pretražujete: Javni uvid

Javni uvid

Odluka o pristupanju izradi Plana detaljne regulacije turističkog lokaliteta „Vodice″ k.o. Ruski Krstur u opštini…