Adrese saveta nacionalnih manjina

1. Nacionalni savet rusinske nacionalne manjine

Predsednik: Slavko Rac
Adresa: Ruski Krstur, Rusinska 75
Telefon: 025/705-222,025/705-333
E-mail: rusovit@nadlanu.com, rusovit@opentelekom.rs
Veb site: www.rusini.rs

2. Nacionalni savet ukrajinske nacionalne manjina
Predsednik: Jozo Sapun
Adresa: Novi Sad, Vojvođanskih brigada 17/4
Telefon: 021/642-71-28
E-mail:  unr@neobee.net
Veb sajt:  www.ukrajincisrbije.rs

3. Nacionalni savet mađarske nacionalne manjine
Predsednik: Dr Korhecz Tamás
Adresa: Subotica, Age Mamužića 11/2
Telefon: 024/524-534
E-mail:  office@mnt.org.rs
Veb sajt: www.mnt.org.rs

4. Nacionalni savet nemačke nacionalne manjine
Predsednik: Laslo Genc
Adresa: Subotica Karađorđev put 72
Telefon: 024/670-625
E-mail:  imandler@tippnet.rs

5. Nacionalni savet rumunske nacionalne manjine
Predsednik: Daniel Petrović
Adresa: Novi Sad, Bulevar Mihaila Pupina 28
Telefon: 021/457-583
E-mail:  consiliul_roman@yahoo.com

6. Nacionalni savet slovačke nacionalne manjine
Predsednik: Ana Tomanova- Makanova
Adresa: Novi Sad, Mihajla Pupina 1/4
Telefon: 021/422-989
E-mail: office@rada.org.rs
Veb sajt:  www.rada.org.rs

7. Nacionalni savet hrvatske nacionalne manjine
Predsednik: Slaven Bačić
Adresa: Subotica, Preradovićeva 13
Telefon:024/554-623
I-mejl: ured@hnv.org.rs ; grunff@gmail.com

8. Nacionalni savet češke nacionalne manjine
Predsednik: Štefan Klepaček
Adresa: Bela Crkva, Miletićeva 2
Telefon: 013/852 627
I-mejl:  ceskanarodnirada@yahoo.com

9. Nacionalni savet makedonske nacionalne manjine
Predsednik: Borče Veličkovski
Adresa: Dr Svetislava Kasapinovića 2, 26101 Pančevo,
Poštanski fah: 94
Telefon: 013/2580456, 062/8030 330
I-mejl:  nsmakedonaca@nadlanu.com
Kontakt osoba: Slavica Sekulić, sekretar,
062/80-30-330, 062/80-30-330

10. Nacionalni savet bunjevačke nacionalne manjine
Predsednik: Blaško Gabrić
Adresa: Subotica, Trg Cara Jovana Nenada 15/4
Telefon: 024/554-881
I-mejl: bns.scg@panonnet.net