Адресе савета националних мањина

1. Национални савет русинске националне мањине

Председник: Славко Рац
Адреса: Руски Крстур, Русинска 75
Телефон: 025/705-222,025/705-333
Е-маил: rusovit@nadlanu.com, rusovit@opentelekom.rs
Веб сите: www.rusini.rs

2. Национални савет украјинске националне мањина
Председник: Јозо Сапун
Адреса: Нови Сад, Војвођанских бригада 17/4
Телефон: 021/642-71-28
Е-маил:  unr@neobee.net
Веб сајт:  www.ukrajincisrbije.rs

3. Национални савет мађарске националне мањине
Председник: Др Корхецз Тамáс
Адреса: Суботица, Аге Мамужића 11/2
Телефон: 024/524-534
Е-маил:  office@mnt.org.rs
Веб сајт: www.mnt.org.rs

4. Национални савет немачке националне мањине
Председник: Ласло Генц
Адреса: Суботица Карађорђев пут 72
Телефон: 024/670-625
Е-маил:  imandler@tippnet.rs

5. Национални савет румунске националне мањине
Председник: Даниел Петровић
Адреса: Нови Сад, Булевар Михаила Пупина 28
Телефон: 021/457-583
Е-маил:  consiliul_roman@yahoo.com

6. Национални савет словачке националне мањине
Председник: Ана Томанова- Маканова
Адреса: Нови Сад, Михајла Пупина 1/4
Телефон: 021/422-989
Е-маил: office@rada.org.rs
Веб сајт:  www.rada.org.rs

7. Национални савет хрватске националне мањинe
Председник: Славен Бачић
Адреса: Суботица, Прерадовићева 13
Телефон:024/554-623
И-мејл: ured@hnv.org.rs ; grunff@gmail.com

8. Национални савет чешке националне мањинe
Председник: Штефан Клепачек
Адреса: Бела Црква, Милетићева 2
Телефон: 013/852 627
И-мејл:  ceskanarodnirada@yahoo.com

9. Национални савет македонске националне мањинe
Председник: Борче Величковски
Адреса: Др Светислава Касапиновића 2, 26101 Панчево,
Поштански фах: 94
Телефон: 013/2580456, 062/8030 330
И-мејл:  nsmakedonaca@nadlanu.com
Контакт особа: Славица Секулић, секретар,
062/80-30-330, 062/80-30-330

10. Национални савет буњевачке националне мањине
Председник: Блашко Габрић
Адреса: Суботица, Трг Цара Јована Ненада 15/4
Телефон: 024/554-881
И-мејл: бнс.сцг@паноннет.нет