ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА

Јавни позив избеглим, прогнаним и расељеним лицима за откуп сеоских кућа

Јавни позив се расписује за лица која су у складу са законом имала статус избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем односно пребивалиштем на територији АП Војводине до дана ступања…

Јавни позив за доказивање права пречег закупа пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Кула за 2019. годину

Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини за општину Кула (у даљем тексту: Комисија), образоване решењем Општинског већа општине Кула, расписује јавни позив…

Јавни оглас ради давања у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у пољопривредне сврхе – кошење ливада

Предмет овог огласа је давање у закуп грађевинског земљишта у јавној својини у пољопривредне сврхе –кошење ливада и то по насељеним местима. Пријава за учешће на јавном надметању садржи: …

Јавни позив избеглим, прогнаним и расељеним лицима за откуп сеоских кућа

Јавни позив се расписује за лица која су у складу са законом имала статус избеглих, прогнаних и расељених лица са боравиштем односно пребивалиштем на територији АП Војводине до дана ступања…

Решења о именовању директора ЈКП

Скупштина општине Кула, на седници одржаној 17. јула 2018. године, донела је решење о именовању директора ЈКП „Руском“ Руски Крстур: Фејди Игор, дипл. инж. за предузетни менаџмент из Руског Крстура, именује…

YouTube канал

Пратите нас на Фејсбуку