Право на старосну пензију

0

Данас је почела исплата пензија за јун у целости. То практично значи да  начин исплате пензија који је уведен током ванредног стања, важи и за овај месец. За оне који пензију примају преко текућих рачуна исплата почиње данас, а за оне којима стиже на кућне адресе или је подижу на шалтерима пошта, у понедељак 13. јула, објављено је на сајту Фонда ПИО.

Из Фонда за пензијско и инвалидско осигурање подсећају да право на старосну пензију могу остварити мушкарци који у 2020. години наврше 65 година живота и најмање 15 година стажа осигурања или 45 година стажа осигурања, без обзира на године живота, и жене које у 2020. наврше 63 годинe живота и најмање 15 година стажа осигурања или такође 45 година стажа осигурања без обзира на године живота.

Наведена старосна граница се снижава осигураницима који су радили на пословима на којима се стаж осигурања рачуна са увећаним трајањем (бенефицирани стаж), што им омогућава ранији одлазак у пензију, под условом да су од укупног стажа осигурања две трећине имали на бенефицираном радном месту.

Oсигураници који испуњавају законске услове потребно је да поднесу захтев за остваривање права на старосну пензију и уз захтев доставе доказ о идентитету, а пожељно је да доставе и друге доказе: доказе о запослењу (радну књижицу, уверење о бенефицираном стажу), доказ о престанку запослења, доказ о регулисаном војном року (копија војне књижице или уверење војног одсека), доказ о коришћењу права код НСЗ, уверење о обављању самосталне делатности и уверење Пореске управе о плаћеним доприносима за осигуранике самосталних деланости и пољопривредне осигуранике, доказ о стажу у иностранству за осигуранике који су имали стаж у иностранству. Уз поменуте доказе, осигураници су у обавези да доставе и документа потребна за исплату пензије, а опције су наведене на обрасцу захтева.

Захтев се подноси филијали Фонда ПИО надлежној по месту пребивалишта, односно служби филијале или испостави. Професионална војна лица подносе захтев Филијали за град Београд, према седишту послодавца. Образац захтева за остваривање права може се преузети у свакој организационој јединици Фонда ПИО или одштампати са сајта Фонда www.pio.rs/Obrasci.

За све подносиоце захтева којима су послодавци уплаћивали доприносе и доставили доказе о томе Фонду, решења о праву на пензију доносе се у законском року до два месеца. Подносиоцима захтева који немају плаћене доприносе за све периоде, али испуњавају услов за пензију, доноси се привремено решење, чија се привременост односи само на висину обрачунатог износа пензије.

Поделите

Оставите одговор