Подстицаји за виноградаре

0

 

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде – Управа за аграрна плаћања, расписало је јавни позив за подношење захтева за остваривање права на подстицаје за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства кроз подршку подизања вишегодишњих производних засада винове лозе у овој години.

Подстицаји су намењени за физичко-хемијску анализу земљишта са препоруком ђубрења земљишта за садњу, израду виноградарског пројекта, припрему, обраду земљишта, копање јамица за садњу и садњу, набавку садница винове лозе, наслона за производне засаде, односно ради набавке коља код засада винове лозе са одомаћеним сортама које се гаје са традиционалним узгојним облицима.

Право на подстицаје имају сви који су уписани у Регистар пољопривредних газдинстава и налазе се у активном статусу, физичко лице које је носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, предузетник, правно лице и то привредно друштво, земљорадничка задруга, задужбина, средња школа, научноистраживачка организација, манастир и црква.

Подстицаји се утврђују у износу од 60 одсто од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност.

Највиши укупни износ подстицаја који може да се оствари у једној календарској години је 80 милиона динара. Максимални износи подстицаја по појединој мери су, за анализу земљишта 200 хиљада динара, за израду виноградарског пројекта милион динара, за припрему земљишта 20 милиона, за набавку садница 30, за набавку наслона, односно коља такође 30 милиона динара.

„Ако се подстицаји односе на производне засаде са српским домаћим и одомаћеним сортама винове лозе, подстицаји се увећавају за 100 хиљада динара по хектару производног засада винове лозе”, каже се у јавном позиву.

Такође, ако се подстицаји односе на производне засаде винове лозе који су у потпуности подигнути на надморским висинама изнад 200 метара, односно на јужним експозицијама, односно на нагибу терена изнад десет степени или на терасираним површинама, подстицаји се увећавају у износу од по 100 хиљада  динара по хектару подигнутог производног засада винове лозе.

Захтев се подноси до 19. августа ове године, наводи се на сајту Управе за аграрна плаћања.

Поделите

Оставите одговор