Preporuka zainteresovanim pijačnim prodavcima

0

Na današnjoj sednici Štaba za vanredne situacije opštine Kula komandant Štaba je doneo Preporuku zainteresovanim pijačnim prodavcima voća, povrća, meda, rasada, povrća i cveća, to jest licima koja su podnela zahtev za dozvolu prodaje na pijaci a ispunjavaju uslove:

-da su registrovana poljoprivredna gazdinstva,

-da imaju dokaz o zakupljenom pijačnom mestu, na nekom od mesta pijačne prodaje opštine Kula i –da je mesto prebivališta na teritoriji opštine Kula.

Zaključkom komandanta Štaba za vanredne situacije opštine Kula broj 03-87-35/2020 od 24. marta 2020. godine definisana su sledeća prodajna mesta:

Kula:

1. M. Tita (preko puta prodajnog objekta „Ideja“)

2. V. Vlahovića (ispred prodajnog objekta „Ideja“, a preko puta crkve Sv. Marka)

3. Ugao ulica I.L. Ribara i V. Vlahovića

4. V. Vlahovića (kod „golubarnika“)

5. M. Tita (kod turist biroa)

Crvenka:

1. Ugao ulica M. Tita i M. Pijade (parking prostor kod prodajnog objekta „Maksi)

2. Ugao ulica M. Pijade i I.L. Ribar

3. M. Tita (parking prostor ispred stadiona)

Sivac:

1. A. Čarnojevića (kod zgrada)

2. B. Đilasa (kod plej ofa)

3. M. Tita (kod spomenika)

Ruski Krstur:

1. M. Tita (kod parka –dve tezge)

Kruščić:

1. M. Tita (kod škole)

2. Ugao ulica M. Tita i V. Nazora

3. M. Tita (ispred penzionerskog kluba – dve tezge)

Prodaja će se vršiti u periodu od 07.00 do 12.00 sati svakog dana u naseljenim mestima opštine Kula. Prodajne tezge ne mogu biti duže od 2 metra. Na prodajnom mestu može biti samo jedan prodavac (za tezgom), prilikom prodaje moraće koristiti zaštitna sredstva (zaštitne maske i rukavice) i dezinfekciono sredstvo.

Na prodajnom mestu ne može biti više od 5 lica vodeći računa o udaljenosti jednih od drugih (2 metra), prodavac ima obavezu da organizuje prodaju, a u skladu sa navedenim merama. Kontrolu dozvola za rad i sam nadzor rada vršiće nadležna inspekcija. Rešenja o lokacijama i mestima prodaje izdavaće nadležni organ opštine Kula u skladu sa navedenim mestima i lokacijama dostavljenim podnetim zahtevima prodavaca pijačne prodaje.

Podelite

Komentari su zatvoreni.