Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула

0

Предмет отуђења:

Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини општине Кула, катастарска парцела број 9108/2 к.о. Кула, индустријска зона, укупне површине 06ха 82а 49м2, уписана у лист непокретности 852 к.о. Кула, по култури њива 1 класе површине 1ха 49а 34м2, њива 2 класе  површине 03ха 09а 70м2, њива 3 класе површине 01ха 90а 01м2, ливада 2 класе површине 15а 02м2, ливада 2 класе површине 01а 83м2, ливада 2 класе површине 18м2, пашњак 1 класе површине 10а 88м2, остало вештачки створено неплодно земљиште површине 05а 53м2.

Почетна цена:  42.996.870,00 динара
Депозит:              8.599.374,00 динара

 

Грађевинско земљиште се отуђује  ради изградње, а рок привођења намени је три године од дана закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта.

Комплетан текст огласа можете преузети ОВДЕ.

Поделите

Коментари су затворени.