Оглас о спровођењу поступка јавног надметања ради отуђења непокретности из Јавне својине општине Кула

0

Предмет отуђења:

  1. Некретнина која се налази у Сивцу, на парцели број 4138/3 к.о. Сивац, улица Рибарска, уписана у лист непокретности број 5512 к.о. Сивац, (у природи стара дрвара), која се састоји од:

–  помоћне зграде број 1 и земљишта под зградом-објектом површине 94м2,

–  помоћне зграде број 2 и земљишта под зградом-објектом површине 79м2,

–  помоћне зграде број 3 и земљишта под зградом-објектом површине 39м2,

–  помоћне зграде број 4 и земљишта под зградом-објектом површине 58м2,

–  помоћне зграде број 5 и земљишта под зградом-објектом површине 1а 73м2,

–  помоћне зграде број 6 и земљишта под зградом-објектом површине 70м2

и њиве 2 класе површине 9а 47м2,   укупне површине 14ари 60м2.

Почетна цена: 16.230,00  евра

Депозит:            3.246,00 евра

 

  1. Двособан стан, површине 62м2, број посебног дела 11, који се налази на трећем спрату стамбено-пословне зграде, број зграде 1, која се налази у Кули, 12 Војвођанске бригаде број 39 на катастарској парцели број 3143/6 к.о. Кула и заједнички удео на земљишту, уписана у лист непокретности број 9532 к.о. Кула.

Почетна цена: 23.307,84 евра

Депозит:             4.661,56 евра

 

  1. Породична стамбена зграда у Руском Крстуру, ул.Маршала Тита бр.94, површине 196м2, број зграде 1, изграђеној на катастарској парцели број 1788 к.о. Руски Крстур и земљиште под зградом-објектом површине 1а 96м2, земљиште уз зграду-објекат површине 3а 09м2, укупне површине 5а 05м2, лист непокретности број 5044 к.о. Руски Крстур.

Почетна цена:11.108,61 евра

Депозит:           2.221,72 евра

 

  1. Породична стамбена зграда у Крушчићу, ул.7 јула бр.4, број зграде 1, површине 110м2, која је изграђена на катастарској парцели број 208 к.о. Крушчић, земљиште под зградом-објектом површине 1ар 10м2, земљиште уз зграду-објекат 5ари 00м2 и њива 1 класе површине 2ара 05м2, укупне површине 8ари 15м2,  уписана у лист непокретности број 139 к.о. Крушчић.

Почетна цена: 3.685,00 евра

Депозит:              737,00 евра

Комплетан текст огласа можете прочитати ОВДЕ.

Поделите

Коментари су затворени.