Национална служба за запошљавање расписала је Конкурсе за нова запошљавања и самозапошљавања у 2020. години

0

Национална служба за запошљавање расписала је Конкурсе за нова запошљавања и самозапошљавања у 2020. години:

1. Јавни позив незапосленима за доделу субвенције за самозапошљавање у 2020. години.
2. Јавни позив за реализацију програма стручне праксе у 2020. години
3. Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца у 2020. години
4. Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години
5. Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослене особе са инвалидитетом у 2020. години
6. Јавни позив за реализацију програма стицања практичних знања у 2020. години
7. Јавни конкурс за рефундацију трошкова подршке особама са инвалидитетом које се запошљавају под посебним условима у 2020. години
8. Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке за потребе послодавца за запосленог у 2020. години
9. Јавни позив послодавцима за доделу субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима у 2020. години
10. Јавни позив незапосленима ромске националности за доделу субвенције за самозапошљавање у 2020. години
11. Јавни конкурс за субвенцију зараде за особе са инвалидитетом без радног искуства у 2020. години
12. Јавни позив за реализацију програма приправника за незапослена лица са високим нивоом квалификација у 2020. години
13. Јавни позив за реализацију програма приправника за незапослена лица са средњим нивоом квалификација у 2020. години

Више информација о конкурсима и потребној документацији можете добити на сајту Националне службе за запошљавање.

Поделите

Коментари су затворени.