Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина – националних заједница у АПВ у 2020. години

0

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине – националне заједнице расписао је Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката усмерених на унапређење права националних мањина – националних заједница у Аутномној Покрајини Војводини у 2020. години.

Јавни конкурс се расписује на укупан износ од 33 милиона динара, по националним мањинама – националним заједницама:

Рок за подношење пријава је 11. март 2020. године.

На јавни конкурс за доделу буџетских средстава Покрајинског секретаријата за унапређивање положаја националних мањина – националних заједница се могу пријавити искључиво подносиоци пријаве, који имају регистровано седиште на територији АП Војводине.

На јавном конкурсу се додељују средства за програме и пројекте подносиоца пријаве, усмерене на остваривање права националних мањина – националних заједница, а нарочито за: очување и неговање језика, народних обичаја и старих заната; заштиту и презентацију фолклорног наслеђа; стварање услова за развој културе, науке и уметности; неговање и подстицање народног стваралаштва; представљање културних добара од изузетног значаја; књижевно, драмско, сценско, музичко и ликовно стваралаштво,меморијале, фестивале, јубиларне манифестације, уметничке колоније, кампове којима се негују толеранција и права националних мањина – националних заједница; конференције, турнире, скупове и слично, којима се негују толеранција и права националних мањина – националних заједница; неговање и развој аматеризма, гостовања ансамбала као и сарадњу с матичним земљама и друге облике сарадње.

На јавни конкурс се не могу пријављивати директни и индиректни буџетски корисници, привредна друштва и национални савети националних мањина.

Поделите

Коментари су затворени.