Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката очувања и неговања мултикултуралности и међунационалне толеранције у АП Војводини у 2020. години

0

авни конкурс се расписује за програме и пројекте удружења, фондова и фондација (у даљем тексту: подносилац пријаве), усмерени на очување и неговање међунационалне толеранције са територије Аутономне покрајине Војводине у 2020. години.

И. ИЗНОС КОНКУРСА

Јавни конкурс се расписује на укупан износ од 12.000.000,00 динара;

ИИ. УСЛОВИ КОНКУРСА

Рок за подношење пријава је 11. март 2020. године.
На јавни конкурс за доделу буџетских средстава Секретаријата за развој, неговање и очување мултикултуралности и међунационалне толеранције могу се пријавити подносиоци пријаве, чији су пројекти и програми усмерени на очување и неговање међунационалне толеранције и који имају регистровано седиште на територији АП Војводине.
На јавном конкурсу се додељују средства за програме и пројекте подносиоца пријаве, усмерени на очување и неговање међунационалне толеранције, а нарочито за:
очување и неговање језика, народних обичаја и старих заната;
заштиту и презентацију фолклорног наслеђа;
стварање услова за развој културе, науке и уметности;
неговање и подстицање народног стваралаштва;
представљање културних добара од изузетног значаја;
књижевно, драмско, сценско, музичко и ликовно стваралаштво,меморијале, фестивале, јубиларне манифестације, уметничке колоније, кампове којима се негују толеранција и права националних мањина – националних заједница;
конференције, турнире, скупове и слично, којима се негују толеранција и права националних мањина – националних заједница;
неговање и развој аматеризма, гостовања ансамбала;
сарадњу с матичним земљама и друге облике сарадње.
пројекте који се односе на развијање, очување и неговање духа међунационалне толеранције код младих.
унапређење продукције и продукцију телевизијског и радијског програма, интернет презентација, других облика електронских презентација, штампаних пропагандних активности, активности у штампаним медијима и других облика медијских активности;
На јавни конкурс се не могу пријављивати директни и индиректни буџетски корисници, привредна друштва и национални савети националних мањина.
Јавни конкурс се објављује у „Службеном гласнику Аутономне покрајине Војводине“, у једном од јавних гласила које покрива целу територију АПВ и на интернет страници Секретаријата, као и на порталу е-Управа, на српском језику и на језику националне мањине који је у службеној употреби у Аутономној Покрајини Војводини.

Комплетан текст конкурса можете погледати ОВДЕ.

Поделите

Коментари су затворени.