Јавни конкурс за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора

0

Министарство омладине и спорта расписало је Јавне конкурсе за програме и пројекте од јавног интереса у областима омладинског сектора и то:

1. Јавни конкурс за финансирање и суфинансирање програма и пројеката за спровођење циљева Националне стратегије за младе и програма „Млади су законˮ;

2. Јавни конкурс за стимулисање различитих облика запошљавања, самозапошљавања и предузетништва младих;

3. Јавни конкурс за развој и спровођење омладинске политике;

4. Јавни конкурс за подршку јединицама локалне самоуправе у спровођењу омладинске политике на локалном нивоу.

Право учешћа на конкурсима 1, 2 и 3 имају удружења младих, удружења за младе и њихови савези који су регистровани на територији Републике Србије; који су уписани у Јединствену евиденцију удружења младих, удружења зa младе и њихових савеза, у складу са Правилником о садржини и начину вођења јединствене евиденције удружења младих, удружења за младе и њихових савеза („Службени гласник РС”, број 1/12) коју води Министарство омладине и спорта.

Право учешћа на конкурсу 4 имају локалне самоуправе које имају основану канцеларију за младе, у складу са чланом 22. Закона о младима.

Рокови за достављање предлога програма и пројеката су 15 дана од дана објављивања конкурса, односно до 24. фебруара 2020. године.

Конкурсна документација се предаје на писарницу министарства или шаље поштом (обичном поштом, пост експрес, курирском службом, пошиљком са потврђеним уручењем, доставном службом и сл.), с тим да је неопходно да конкурсна документација послата поштом стигне на писарницу у року за конкурисање, односно до 24. фебруара 2020. године до 15:30 часова. Благовремена је и пријава послата препорученом пошиљком (са ознаком „R” и бројем пошиљке) која је предата пошти у року за конкурисање (закључно са последњим даном рока за конкурисање, односно 24. фебруара 2020. године).

Конкурсна документација са Смерницама за подносиоце пројеката можете погледати на сајту Министарства омладине и спорта.

Поделите

Коментари су затворени.