Расписан Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом

0

Покрајински завод за равноправност полова донео је Одлуку о расписивању Конкурса за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом.

Укупна средства која се додељују по овом Конкурсу износе 25.000.000,00 динара. Пријава на Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом подноси се на прописаном обрасцу.

Пријава на Конкурс подноси се непосредно Покрајинском Заводу за равноправност полова лично или путем поште препорученом пошиљком на адресу: Покрајински Завод за равноправност полова, Нови Сад, Бул. Михајла Пупина 6 са назнаком „Конкурс за доделу бесповратних средстава брачним паровима на територији АП Војводине за куповину сеоских кућа са окућницом’“.

Рок за подношење пријаве је 03.04.2020. године. Више о условима Конкурса можете прочитати на сајту Завода, www.ravnopravnost.org.rs

Поделите

Коментари су затворени.