Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja radi otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula

0

Građevinsko zemljište se otuđuje  radi izgradnje, a rok privođenja nameni je tri godine od dana zaključenja ugovora o otuđenju građevinskog zemljišta.

U okviru industrijske  zone dozvoljena je gradnja svih privrednih objekata, skladišnih prostora, uslužnih delatnosti, infrastrukturnih i drugih objekata koji su kompatibilni sa delatnostima u okruženju. Maksimalna spratnost za poslovne objekte-uprava i administracija je P+3+Pot, a za proizvodne, skladišne i druge prateće objekte spratnost nije ograničena, već je uslovljena tehnologijom.Objekti mogu imati podrumske i suterenske prostorije, ako ne postoje smetnje geotehničke i hidrotehničke prirode. Maksimalni indeks zauzetosti je 70%. Maksimalni indeks izgrađenosti je 2,1. Minimalna zastupljenost ozelenjenih površina bez parkinga za parcele veće od 5ha iznosi 30%.

Tekst Javnog oglasa možete preuzeti OVDE.

Podelite

Komentari su zatvoreni.