Расписан конкурс за набавку новог трактора снаге мотора до 60 киловата (кW) који је произведен у Србији

0

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде-Управа за аграрна плаћања расписали су конкурс за подстицај за набавку новог трактора снаге мотора до 60 киловата (кW) који је произведен у Србији. У складу са уредбом којом се уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју подстицаји се утврђују у у износу од 50% од вредности реализоване прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност, односно у износу од 65% од ове вредности у подручју са отежаним условима рада у пољопривреди.Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари за једну календарску годину је 800.000 динара.

Подстицај могу остварити лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и чија су газдинства у активном статусу и то: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Поред ових општих услова неопходно је да у Регистру пољопривредних газдинстава има уписане:

-површине земљишта под производњом одговарајућих врста биљних култура:

-до 0,5 ха поврћа, воћа и цвећа у заштићеном простору;-до 2 ха јагодастог воћа, односно до 5 ха осталог воћа;-2 ха грожђа, на парцелама које су уписане и у Виноградарски регистар у складу са законом који уређује вино;-до 3 ха поврћа (на отвореном пољу);-од 0,1 до 50 ха цвећа (на отвореном пољу);-до 50 ха ароматичног и лековитог биља;-до 2 ха житарица, индустријског и крмног биља.

– у зависности од врсте сточарске производње производње има до највише 19 млечних крава, односно има укупни капацитет објекта уписаног у Регистар објеката, односно Регистар одобрених објеката, у складу са законом којим се уређује ветеринарство, и то: до највише 19 говеда и/или до највише 149 оваца и коза и/или до највише 29 крмача и/или до највише 99 товних свиња по турнусу и/или до највише 3.999 бројлера по турнусу и/или до највише 399 товних ћурки по турнусу.

извор:екапија

Поделите

Коментари су затворени.