Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja radi otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula

0

Predmet otuđenja – Porodična stambena zgrada u Kruščiću, ul.7 jula br.4, broj zgrade 1, površine 110m2,   koja je izgrađena na katastarskoj parceli broj 208  k.o. Kruščić, zemljište pod zgradom-objektom površine 1ar 10m2, zemljište uz zgradu-objekat 5ari 00m2 i njiva 1 klase površine 2ara 05m2, ukupne površine 8ari 15m2,  upisana u list nepokretnosti broj 139 k.o. Kruščić.

Prijave za učešće na javnom nadmetanju,  sa potrebnim dokazima naznačenim u ovom oglasu, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:  Opštinska uprava Kula, Lenjinova 11,  sa naznakom: „Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine“ poštom ili neposredno u Uslužnom centru opštine Kula svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 časova.

Rok za podnošenje prijave sa dokumentacijom  07.02.2020. godine (PETAK)   do 12,00 časova.

Kompletan tekst oglasa pogledajte OVDE.

Podelite

Komentari su zatvoreni.