Одржана 32. седница Општинског већа

0

На данашњој седници, Општинско веће општине Кула је донело Решење о утвђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. годину на територији општине Кула. Осим овога, Општинско веће је донело и Решења о: измени Решења о образовању и именовању Савета за родну равноправност и остваривање једнаких могућности општине Кула, разрешењу и именовању члана Савета за безбедност општине Кула, престанку дужности, разрешењу и именовању чланова Савета месних заједница и о образовању Комисије за координацију инспекцијског надзора над пословима из изворне надлежности општине Кула.

Поделите

Коментари су затворени.