Održana deveta sednica SO Kula

0

Danas je održana deveta sednica lokalnog parlamenta. Na dnevnom redu, pred odbornicima, nalazilo se deset tačaka.

Odbornici su većinom glasova doneli Odluku o pokretanju postupka pribavljanja u javnu svojinu opštine Kula nepokretnosti neposrednom pogodbom i Rešenje o formiranju Komisije za sprovođenje postupka neposredne pogodbe. Ovom Odlukom pokreće se postupak pribavljanja u javnu svojinu opštine Kula, a za potrebe rada Policijske stanice u Kuli, nepokretnosti od vlasnika AD za osiguranje DDOR Novi Sad, za novčani iznos od 213 hiljada evra. Nepokretnost će se isplaćivati na sledeći način: 5000,00 evra, u dinarskoj protivvrednosti u 2019. godini, nakon potpisivanja ugovora, a ostatak na 10 jednakih mesečnih rata od po 20.800,00 evra u dinarskoj protivvrednosti. Odbornici su takođe doneli Odluke o: otuđenju građevinskog zemljišta iz javne svojine, sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora JKP „Vodovod“ Crvenka, izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu lokalne samouprave – opštine Kula za 2017. godinu, izmeni Odluke o mesnim zajednicama, zatim o izmenama i dopunama Odluke o zaštiti poljoprivrednog zemljišta, useva i zasada, poljskih puteva i kanala od poljske štete, usvajanju Izveštaja o radu PU „Bambi“ za 2018./2019. godinu i Rešenje o davanju saglasnosti na Program rada za 2019./2020. godinu ove predškolske ustanove. Odbornici su još doneli i Rešenje o davanju saglasnosti na izmene Programa poslovanja JKP „Radnik“ Sivac i na izmene Statuta Doma kulture Crvenka, a na samom kraju sednice, postavljali su odbornička pitanja.

izvor:qmedia

Podelite

Komentari su zatvoreni.