22. новембра истиче рок спортским организацијама за подношење предлога Годишњег програма за 2020. годину

0

Спортски одбор за општину Кула Спортског савеза Србије овим путем обавештава  спортске организације са територије општине Кула да доставе своје годишње програме за 2020. годину. Програми морају бити достављени закључно до 22. новембра 2019. године на прописаним обрасцима, читко и детаљно попуњени. Спортске организације које не доставе свој програм до наведеног рока неће ући у разматрање о додели средстава за 2020. годину.

Пријавa се подноси на Обрасцу 1, Апликациони формулар – Предлог годишњих програма организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2020 години. Формулар  се може преузети  на званичној интернет страници општине Кула: www.kula.rs а предаје се на Писарници Општине Кула до 22.11.2019. године до 14:00 часова у затвореној коверти,  на адресу:  Спортски одбор за општину Кула Спортског савеза Србије, ул. Лењинова бр. 11, са назнаком: „НЕ ОТВАРАТИ“ – „Предлог Годишњих програма организација у области спорта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у 2020 години“

Овде можете преузети образац за Предлог Годишњег програма за 2020. годину

Поделите

Коментари су затворени.