Oglas o sprovođenju postupka javnog nadmetanja radi otuđenja nepokretnosti iz javne svojine opštine Kula

0

Otuđenje nepokretnosti iz javne svojine će se obaviti putem javnog nadmetanja.

Pravo učešća u javnom nadmetanju imaju sva pravna i fizička lice koja su podnela blagovremene i potpune  prijave.

Prijava mora biti čitko popunjena sa naznačenim rednim brojem i nazivom nepokretnosti iz ovog  oglasa, za koju  se lice prijavljuje.

Prijave za učešće na javnom nadmetanju,  sa potrebnim dokazima naznačenim u ovom oglasu, dostavljaju se u zatvorenoj koverti na adresu:  Opštinska uprava Kula, Lenjinova 11,  sa naznakom: „Komisiji za sprovođenje postupka javnog nadmetanja za otuđenje nepokretnosti iz javne svojine“ sa naznačenim rednim brojem nepokretnosti iz ovog javnog oglasa, za koju se  lice prijavljuje. poštom ili neposredno u Uslužnom centru opštine Kula svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 časova.

Rok za podnošenje prijave sa dokumentacijom 25 novembar 2019. godine (PONEDELJAK)   do 12,00 časova.

Kompletan tekst možete preuzeti OVDE.

Podelite

Komentari su zatvoreni.