Расписан Конкурс за подршку младим пољопривредницима

0

Пријава на Конкурс подноси се од 17. октобра до 31. децембра 2019. године Министарству пољопривреде, шумарстава и водопривреде – Управа за аграрна плаћања.

Право на подстицаје остварује физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства у активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава ако:

1. у Регистру није било уписано као носилац нити члан породичног пољопривредног газдинства пре 1. јануара 2018. године;
2. на дан подношења пријаве на конкурс има навршених 18 година живота;
3. у календарској години у којој подноси пријаву на конкурс има навршених највише 40 година живота;
4. није било корисник подстицаја по основу прописа којим се уређују подстицаји за диверсификацију дохотка и унапређење квалитета живота у руралним подручјима кроз подршку младим пољопривредницима.

Подстицаји се утврђују у износу од 75% од вредности прихватљиве инвестиције умањене за износ средстава на име пореза на додату вредност. Највиши укупни износ подстицаја који корисник може да оствари је 1.500.000 динара.

Комлетан текст конкурса и остале информације на линку или у Канцеларији за локални економски развој општине Кула, 3. спрат, 311; телефон: 025 751156

Поделите

Коментари су затворени.