Јавни оглас за отуђење непокретности из јавне својине Општине Кула

0

Предмет отуђења: Неизграђено грађевинско земљиште у јавној својини општине Кула, и то катастарска парцела број 3163/1 к.о. Руски Крстур, улица Народног фронта, по култури остало природно неплодно земљиште, површине 2ха 98а 52м2,  уписана у лист непокретности број 5044 к.о. Руски Крстур.

Планом генералне регулације насеља Руски Крстур („Службени лист општине Кула“ број 30/2015) кат.парцела 3163/1 к.о. Руски Крстур је планирана за изградњу рибњака.

Комплетан текст огласа прочитајте ОВДЕ.

Поделите

Коментари су затворени.