Одржана 28. седница Општинског већа

0

Данас је одржана 28. седница Општинског већа општине Кула. Након усвајања записника, чланови Већа су прешли на разматрање нацрта Одлуке о изменама и допунама Одлуке о буџету општине Кула за 2019. годину, као и нацрта Одлука о: утврђивању минималне накнаде за инвестиционо одржавање заједничких делова зграде и накнаде за рад принудног управника у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Кула и о условима и висини накнаде за успостављање права службености пролаза и постављања објеката на непокретностима у јавној својини.

Општинско веће је утврдило предлоге наведених одлука који се упућују Скупштини на разматрање и усвајање. Чланови Већа су донели Решење о расписивању јавног огласа за отуђење непокретности из јавне својине општине Кула и Оглас о спровођењу јавног поступка надметања ради отуђења непокретности из јавне својине општине Кула, као и Закључак у вези захтева за издавање Решења о додели локације за постављање киоска на јавним површинама.

Поделите

Коментари су затворени.