Javni oglas za izdavanje u zakup poslovne prostorije putem prikupljanja pismenih ponuda

0

Predmet Javnog oglasa je sprovođenje postupka za izdavanje u zakup poslovne prostorije u komercijalne svrhe putem prikupljanja pismenih ponuda, a nalazi se u Sivcu, ul. M. Tita broj 197.

Pismene ponude sa potrebnim dokazima se pišu u slobodnoj formi i dostavljaju u zatvorenoj koverti na adresu Opštinska uprava Kula, Komisiji za davanje u zakup poslovnog prostora, Lenjinova br.11 sa naznakom PONUDA ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI, neposredno ličnom dostavom na Pisarnici Opštinske uprave Kula svakog radnog dana u vremenu od 08:00 do 14:00 časova, na glavnom šalteru, dok traje oglas ili preporučenom poštom.

Rok za dostavu ponuda iznosi 8 dana od dana objavljivanja oglasa, i traje do 08.10.2019. godine.

Tekst Javnog oglasa možete preuzeti OVDE.

Podelite

Komentari su zatvoreni.