Јавни оглас за издавање у закуп пословне просторије путем прикупљања писмених понуда

0

Предмет Јавног огласа је спровођење поступка за издавање у закуп пословне просторије у комерцијалне сврхе путем прикупљања писмених понуда, а налази се у Сивцу, ул. М. Тита број 197.

Писмене понуде са потребним доказима се пишу у слободној форми и достављају у затвореној коверти на адресу Општинска управа Кула, Комисији за давање у закуп пословног простора, Лењинова бр.11 са назнаком ПОНУДА ЗА ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА – НЕ ОТВАРАТИ, непосредно личном доставом на Писарници Општинске управе Кула сваког радног дана у времену од 08:00 до 14:00 часова, на главном шалтеру, док траје оглас или препорученом поштом.

Рок за доставу понуда износи 8 дана од дана објављивања огласа, и траје до 08.10.2019. године.

Текст Јавног огласа можете преузети ОВДЕ.

Поделите

Коментари су затворени.