Održana 25. sednica Opštinskog veća

0

Na današnjoj sednici, članovi Opštinskog veća imenovali su radnu grupu za izradu Lokalnog akcionog plana za unapređenje položaja Roma na teritoriji opštine Kula za period od 2020. do 2022. godine, kao i radnu grupu za izradu Lokalnog akcionog plana za osobe sa invaliditetom za isti vremenski period.

Takođe, Opštinsko veće je dalo saglasnost pretškolskoj ustanovi „Bambi“ Kula za izradu i donošenje Godišnjeg plana rada za školsku 2019/2020 godinu, i utvrdilo je predlog Rešenja o davanju saglasnosti na Program rada sa finansijskim planom Narodne biblioteke Kula za 2020. godinu koji se upućuje Skupštini opštine na razmatranje i usvajanje.

Podelite

Komentari su zatvoreni.