Obaveštenje za korisnike prava na dečji dodatak

0

Portal E-uprava Republike Srbije omogućava da služba dečijeg dodatka ubrza i skrati postupak ostvarivanja vašeg prava na dečiji dodatak.

Potrebna su sledeća dokumenta:

  • Popunjen i potpisan obrazac (dobijate poštom uz rešenje ili na šalteru)
  • Original (isključivo) lične karte svih članova domaćinstva (adresa mora biti ista)
  • Potvrde o ukupnim neto prihodima u poslednja tri meseca od ponošenja zahteva, ako ste u radnom odnosu (iz firme)
  • Preduzetnici ili poljoprivrednici (potvrde od knjigovođe, paušalci iz Republičke poreske uprave, sa navedenim neto iznosima u osnovicama osiguranja ako ne isplaćujete neto zaradu) i platne liste
  • Školske potvrde obavezno – na početku nove školske godine od 1. septembra do 30. septembra tekuće godine sa važćim rešenjem
  • Dokazi o posebnom statusu za razvedene (presuda sa visinom alimentacije u dinarima)
  • Mišljenje Interresorne komisije
  • Rešenje o pravu na tuđu negu i pomoć
  • Potvrdu o izdržavanju zatvorske kazne duže od 6 meseci
  • rešenje o starateljstvu (hranitelji nemaju pravo) overeno u Centru za socijalni rad na dan podnošenje zahteva)

Napomena!

Rešenje o pravu se dobija u roku od 30 dana od dana podnošenja. Pravo traje godinu dana a zahtev za obnovu može se predati mesec dana pre isteka prava.

Školska deca imaju pravo na dečiji dodatak do kraja trogodišnjeg ili četvorogodišnjeg srednjeg obrazovanja u sistemu školstva Republike Srbije a najviše do navršenih 19 godina ( pravo do 21 godine deca imaju u izuzetnim slučajevima propisanim Zakonom o FPPD od 1.7.18)

Više informacija o popustu za struju i gas preko dečijeg dodatka možete dobiti na telefon 751-146 ili na 751 151.

Podelite

Komentari su zatvoreni.