Обавештење за кориснике права на дечји додатак

0

Портал Е-управа Републике Србије омогућава да служба дечијег додатка убрза и скрати поступак остваривања вашег права на дечији додатак.

Потребна су следећа документа:

  • Попуњен и потписан образац (добијате поштом уз решење или на шалтеру)
  • Оригинал (искључиво) личне карте свих чланова домаћинства (адреса мора бити иста)
  • Потврде о укупним нето приходима у последња три месеца од поношења захтева, ако сте у радном односу (из фирме)
  • Предузетници или пољопривредници (потврде од књиговође, паушалци из Републичке пореске управе, са наведеним нето износима у основицама осигурања ако не исплаћујете нето зараду) и платне листе
  • Школске потврде обавезно – на почетку нове школске године од 1. септембра до 30. септембра текуће године са важћим решењем
  • Докази о посебном статусу за разведене (пресуда са висином алиментације у динарима)
  • Мишљење Интерресорне комисије
  • Решење о праву на туђу негу и помоћ
  • Потврду о издржавању затворске казне дуже од 6 месеци
  • решење о старатељству (хранитељи немају право) оверено у Центру за социјални рад на дан подношење захтева)

Напомена!

Решење о праву се добија у року од 30 дана од дана подношења. Право траје годину дана а захтев за обнову може се предати месец дана пре истека права.

Школска деца имају право на дечији додатак до краја трогодишњег или четворогодишњег средњег образовања у систему школства Републике Србије а највише до навршених 19 година ( право до 21 године деца имају у изузетним случајевима прописаним Законом о ФППД од 1.7.18)

Више информација о попусту за струју и гас преко дечијег додатка можете добити на телефон 751-146 или на 751 151.

Поделите

Коментари су затворени.